Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental home-mag.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.


In conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca societatea noastra inregistreaza date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevazute de lege, conform notificarii cu numarul 24570 A.N.S.P.D.C.P. din data 14/12/2020.
Prin comenzile pe care le realizati, va dati acordul expres si neechivoc ca datele dumneavoastra de contact sa fie prelucrate de catre SC ONE FASHION DISTRIBUTION SRL.


CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA


Home-Mag este denumirea comercială a SC ONE FASHION DISTRIBUTION SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, str. Coralului 4, Bl. 2 Ap. 85, Bragadiru, Ilfov, Romania, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/475/2019, cod unic de înregistrare fiscală RO33497349 (în continuare “home-mag.ro” sau “noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.


Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul home-mag.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@lenjeriioutlet.ro sau prin poștă sau curier la adresa str. Dumbrava Noua, nr. 17, camera 1, bloc M121, scara 1, etaj 1, ap. 6, sector 5, Bucuresti cu mentiunea: în atenția Responsabilului home-mag.ro cu protecția datelor.